Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden NULZET
NULZET, studio NULZET en www.nulzet.nl zijn eigendom van Martine Hoomoedt, grafisch ontwerper.

1.1
Alle aanbiedingen gedaan op de website van NULZET zijn vrijblijvend, tot het sluiten van de koopovereenkomst. De koopovereenkomst tussen NULZET en de klant komt als volgt tot stand: De klant plaatst een bestelling via de webshop en krijgt automatisch een e-mail ter bevestiging. Na overmaken van het verschuldigde bedrag, inclusief de juiste verzendkosten, wordt de bestelling zo spoedig mogelijk aan de klant verzonden.
Mocht er een product onverhoopt niet voorradig zijn dan zal NULZET de klant zo spoedig mogelijk na de bestelling hierover over informeren.

1.2
Door te bestellen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van NULZET. NULZET heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

2. Prijzen en productinformatie
2.1
Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven. Verzendkosten worden duidelijk apart aangegeven. Voor een bestelling geldt altijd de prijs die op het moment van bestelling wordt vermeld.

2.2
In geval van meerdere artikelen wordt eenmaal verzendkosten berekend.

2.3
De prijzen en leveringsvoorwaarden van een geplaatste order zijn 7 dagen geldig, wordt de order niet binnen 7 dagen betaald dan wordt de order geannuleerd.
2.4

NULZET houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

2.5
NULZET tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld afmetingen, gewicht,en materialen), betreft altijd indicatieve informatie. Kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van de echte kleuren. Vragen over producten kun je mailen naar martine@nulzet.nl

3. Betalingsvoorwaarden
De klant betaalt het op de orderbevestiging vermelde bedrag. Na betaling wordt tot verzenden overgegaan. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

4. Levertijden en transport
4.1
NULZET levert uiterlijk binnen maximaal 5 werkdagen.

4.2
De vermelde levertijd gaat in zodra NULZET de betaling van de klant heeft ontvangen.

4.3
De door NULZET opgegeven levertijden zijn indicatief aangezien de leveringen niet door NULZET zelf worden gedaan.

4.4
NULZET controleert voor het versturen de artikelen en zorgt voor een degelijke verpakking, de klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij aflevering. Aanvaard nooit verpakkingen die extreem beschadigd zijn bij het transport en controleer de zending onmiddellijk bij ontvangst! Indien er toch schade aan de door u bestelde artikelen is, dan vragen wij u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Indien mogelijk vragen we u ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor u heeft vastgesteld dat de zending in goede staat is.
Stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder vooraf contact met ons te hebben opgenomen.

4.5
NULZET draagt het risico voor de bestelling tijdens het transport tot aan de overhandiging aan de klant.

4.6
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van de bestelling aan NULZET verschuldigd bent heeft voldaan. Het risico in zake de producten gaat reeds in op het moment van de aflevering aan de klant.

5. Retourneren
5.1
Indien een artikel aantoonbaar gebreken vertoont als gevolg van het productieproces dan kan de klant het artikel kosteloos retourneren. De verzendkosten zijn in dit geval voor NULZET.

5.2
Wij willen graag dat onze klanten tevreden zijn. Als u niet tevreden bent over onze producten of een artikel wilt omruilen, kunt u uw bestelling binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen retourneren (wij hanteren de datum van de poststempel). De verzendkosten zijn in dit geval voor de klant. Het risico van de eventuele retourzending van de artikelen is eveneens voor de klant.

5.3
Alvorens uw product te retourneren vraagt u onder vermelding van uw factuurnummer en reden van retour, een retournummer bij ons aan. Dit nummer vermeld u aan de buitenzijde van uw pakket. Stuur geen retouren zonder retournummer, deze kunnen wij niet in behandeling nemen.

5.4
Om een restitutie te ontvangen, dient het product dat u retourneert in ongebruikte staat te zijn, in de originele verpakking en met alle etiketten nog aan het product gehecht. Wij verkopen geen gebruikte artikelen en accepteren daarom geen artikelen waaraan te zien is dat zij gebruikt of geopend zijn. NULZET behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het artikel reeds gebruikt is, of door de klant is beschadigd.

5.5
Alle correct geretourneerde producten worden gerestitueerd aan de bankrekening van de oorspronkelijke koper.
Voor het aanvragen van een retournummer en eventuele vragen kunt u een mail sturen naar martine@nulzet.nl
5.6
Het risico van eventuele retourzending van de artikelen is voor de klant.

6. Garanties en klachten
6.1
NULZET streeft naar het leveren van artikelen met een hoogwaardige kwaliteit.
Eventuele was- en behandelvoorschriften dienen in acht genomen te worden.

6.2
Na aflevering van de bestelling heeft u de verplichting om te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst en kwaliteitsverwachting beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u NULZET daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (brief of e-mail), en gemotiveerd kennis te geven waarna de klacht in behandeling wordt genomen. NULZET zal uiteraard eventuele klachten altijd naar alle redelijkheid proberen op te lossen.

6.3
Klachten kunnen gericht worden aan:

Studio NULZET
Agnietenstraat 34
6822JT Arnhem
martine@nulzet.nl

7. Privacy
7.1
Bestellen bij www.nulzet.nl vereist dat u ons uw klantgegevens bezorgt. NULZET gebruikt deze gegevens voor de administratie van uw bestelling, het beheer van bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van betalingen en tot slot voor eigen marketing. U heeft als klant steeds recht op inzage en verbetering van deze gegevens.

7.2
U heeft steeds het recht om af te zien van de eigen reclame- en marketingacties van NULZET.

7.3
Uw gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden.

7.4
Op verzoek zal NULZET uw gegevens uit onze database verwijderen.

8. Copyright
Op al het materiaal op de website www.nulzet.nl en op alle ontwerpen en afbeeldingen van NULZET is auteursrecht van toepassing. Vermenigvuldiging of verspreiding van bovengenoemde materialen is wettelijk verboden en kan tot civiel- en strafrechtelijke boetes leiden. Overtreders zullen worden vervolgd voor zover de geldende wetten dit toelaten. Zonder afbreuk te doen aan het voorafgaande is het uitdrukkelijk verboden om de hierboven genoemde materialen te kopiƫren voor publicatie, vermenigvuldiging of verspreiding.

Klantenservice
Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar martine@nulzet.nl

NULZET, studio NULZET en www.nulzet.nl zijn eigendom van:

Martine Hoomoedt, grafisch ontwerper
KvK 56163649
Triodos NL50TRIO021245746

 

Algemene voorwaardenmaryshangs