E-learning LH Learning Center

De LH learning center is een applicatie die ondersteuning biedt aan medisch specialisten op het gebied van vruchtbaarheid van vrouwen en het te volgen medische traject met supplement LH. De applicatie fungeert als een beslissingsboom. Elk beslissingsmoment is gevisualiseerd als een blaadje dat zich ontvouwt. Vanuit een gekozen blad ontstaat een nieuwe tak met daaraan nieuwe keuzes. Een einde van een gekozen pad geeft waar nodig toelichting. De applicatie heeft naast de beslissingsboom een ‘references’ pagina en een ‘show all’ functie waarin alle keuzes en paden worden getoond.

The LH learning center application helps medical specialists in the field of female fertility and the medical path to follow with supplement LH. The application acts as a decision tree. Each decision moment is visualised as an unfolding leaf. From a chosen leaf grows another branch with new choices. The end of a path gives all necessary information. The application has a references page and a function that shows all choices and paths.

Open LH Learning Center

 

E-learning LH Learning Centermaryshangs